• Darmowa wysyłka od 170 zł (kurier 24h)
  • Produkty najwyższej jakości

Regulamin Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RSISPORT.EU

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
Ravel Lab Sp. z o.o.
Ligota Tułowicke 1B
49-130 Tułowice

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego określa warunki i zasady nabywania towarów w sklepie internetowym Ravel Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Ligocie Tułowickiej 1B, 49-130 Tułowice, nr NIP 991-049-97-45, zwaną dalej RAVEL, z wykorzystaniem sklepu internetowego, który dostępny jest w Internecie poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.rsisport.eu (dalej: „Sklep internetowy”).

2. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w sklepie internetowym www.rsisport.eu jest zobowiązana zapoznać się z
regulaminem.

4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.rsisport.eu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

6. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

II. CENY I KOSZT DOSTAWY

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny w PLN obowiązują wyłącznie na zakup i wysyłkę na terenie Polski. Odbiorcy z miejscem zamieszkania poza Polską, proszeni są o składanie zamówień za pośrednictwem angielskojęzycznej strony internetowej podane tam ceny są w walucie EUR.

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:
a) za pobraniem – przy odbiorze towaru,
b) przedpłata – płatność za pośrednictwem systemu PayPal,
c) przedpłata – płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu eCard, akceptowane karty płatnicze:
– Visa,
– Visa Electron,
– MasterCard,
– MasterCard Electronic,
– Maestro,
d) przedpłata – płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Sposób dostawy – przesyłka kurierska.

4. Dostawca realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

6. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

7. Koszty przesyłki doliczane są automatycznie do ceny przesyłki każdego zamówienia w zależności od wartości przesyłki
a) do 40 zł brutto włącznie – koszt przesyłki: 16 zł brutto,
b) powyżej 40 zł brutto – koszt przesyłki: 10 zł brutto.

8. RAVEL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. RAVEL  zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Aby dokonać zamówienia w naszym sklepie internetowym konieczne jest zarejestrowania swoich danych w naszej bazie danych, oraz aktywowanie konta za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany w formularzu rejestracyjnych adres e-mail.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do sklepu internetowego,
b) dodać wybrany produkt/produkty do „koszyka”,
c) wybrać rodzaj płatności,
d) zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie”,
e) po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zapłać” i dokonać zapłaty poprzez wybrany system płatności elektronicznych.

3. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 Mb
b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer. Umowa zostaje zawarta po akceptacji zamówienia przez RAVEL. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z jego akceptacją.
c) Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych przez Klienta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
d) Zamówienie z przedpłatą zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy RAVEL (dotyczy systemów eCard ora PayPal).
e) Zamówiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 – 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy RAVEL. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta trwa do momentu akceptacji przez RAVEL zamówienia. RAVEL ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
f) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się w magazynie. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
g) Zmiana zamówienia jest możliwa w drodze kontaktu ze sklepem internetowym do czasu wysłania zamówionego towaru.
h) Za zamówiony towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres oraz numer NIP). W przypadku danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych faktura nie zostanie wystawiona.

IV. ZWROTY TOWARÓW

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie:
a) rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub,
b) ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku zamówienia wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować RAVEL o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres RAVEL Andrzej Gruszka, Ligota Tułowicka 1B, 49-130 Tułowice lub pocztą elektroniczną na adres sklep@rsisport.eu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu ……………….

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w zakładce Odstąpienie od Umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy RAVEL zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez RAVEL), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym RAVEL został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
b) zwrotu płatności RAVEL dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
c) RAVEL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia firmie RAVEL dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar należy odesłać na koszt własny, na adres RAVEL Andrzej Gruszka, Ligota Tułowicka 1B, 49-130 Tułowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W celu dokonania zwrotu towaru rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z RAVEL. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. REKLAMACJE

1. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z RAVEL. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy dostawczej/kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

2. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep internetowy gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru. Wobec Klientów będących konsumentami stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, natomiast wobec Klientów niebędących konsumentami wyłącza się stosowanie tych przepisów.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Ravel Lab sp. z o.o., Ligota Tułowicka 1b, 49-130 Tułowice. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu lub paragon fiskalny.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do firmy RAVEL.

5. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@rsisport.eu lub na adres: Ravel Lab sp. z o.o., Ligota Tułowicka 1b, 49-130 Tułowice. W reklamacji należy podać ilość oraz nazwę/nazwy produktów, imię i nazwisko zamawiającego, nr faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz opisać przedmiot reklamacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze, ePrzelewu oraz PayPal – na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub na protokole reklamacyjnym,
b) w przypadku płatności kartą – zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

7. RAVEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

VI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Klienci Sklepu Internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia oraz mogą wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby Sklepu Internetowego. Podanie przez Klienta jego danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie ich dla celów marketingowych i ewidencyjnych na potrzeby Sklepu Internetowego jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Administratorem danych osobowych jest RAVEL.

2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest firma RAVEL Andrzej Gruszka, Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez pisemnej i uprzedniej zgody RAVEL będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich RAVEL.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. RAVEL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia przez RAVEL na stronie internetowej www.rsisport.eu.

3. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sklep internetowy był jak najbardziej funkcjonalny i prosty w obsłudze. Jednak gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy w zakupach w naszym sklepie internetowym przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje i zasady pozwalające dokonać prawidłowych zakupów w naszym sklepie internetowym.

Kontakt: Państwa zapytania, sugestie i informacje o zaistniałych problemach, dotyczące Internetowego Sklepu RAVEL, można kierować pocztą elektroniczną na adres:
sklep@rsisport.eu

lub adres do korespondencji:
Ravel Lab sp. z o.o.
Ligota Tułowicka 1b
49-130 Tułowice

strona główna do góry
{nocache:f8c810ee70078ec268bb23eef665ac3b#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl